VI ACCEPTERER: Amex, ApplePay, GooglePay, Maestro, Mastercard, Paypal, ShopPay og Visa.